Za zainfekowanie bakterią Borrelia wywołującą boreliozę odpowiadają głównie kleszcze. Nie każde ukąszenie kleszcza musi się jednak kończyć zakażeniem i zachorowaniem. Jeśli jednak dojdzie do ukąszenia, kleszcza należy umiejętnie usunąć, a następnie obserwować swój organizm. Objawy boreliozy pojawiają się zwykle po upływie od 1 do 3 tygodni po zdarzeniu. Chorobę tę można, a nawet trzeba leczyć.