Gmina Bierutów w ramach projektu "Nowoczesne szkoły - wsparcie kształcenia kompetencji na terenie gm. Bierutów" otrzymała dofinansowanie w kwocie 916 tys. złotych. W projekcie biorą udział trzy szkoły podstawowe : SP im. I Dywizji WP im. T. Kościuszki, SP im. mjr Sucharskiego, SP w Wabienicach. W ramach dofinansowania realizowane będą zajęcia z j., angielskiego, niemieckiego, matematyki, logopedii, psychoedukacyjne i inne. Szkoły wyposażone zostaną w rzutniki, tablice interaktywne, pomoce do pracowni chemicznych i geograficznych, słowniki, gaśnice i inne. Również zostaną sfinansowane szkolenia dla nauczycieli poprawiające kompetencje wychowawcze. Część środków przeznaczona zostanie na usługi transportowe dowożące dzieci do domów.

.