Stowarzyszenie Tak dla Zmian dla gminy Bierutów i Klub Radnych Nizależnych zorganizowało 23 sierpnia drugie spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami Bierutowa. Liderem stowarzyszenia jest Piotr Sawicki, opozycyjny radny, który jednocześnie jest kandydatem na burmistrza Bierutowa. Tematem spotkania była "Przyszłość gminy Bierutów – czyli jakich zmian potrzebujemy?". W świetle ostatnich wydarzeń związanych z zamknięciem miejskiego przedszkola w Bierutowie, jednym z ważniejszych tematów w dyskusji były pomysły i propozycje rozmówców jak zaradzić tak trudnej sytuacji dla miasta.

Kandydat na burmistrza - Piotr Sawicki, chce budować razem z zarejestrowanym Komitetem Wyborczym Tak dla Zmian dla gminy Bierutów i Klubem Radnych Niezależnych program wyborczy na trzech mocnych filarach:
1. Zapewnić rodzinom godne, spokojne i wygodne miejsce do życia; zapewnić bogatą ofertę kulturalno-sportową.
2. Zapewnić wsparcie dla aktywności mieszkańców. Samorząd powinien być sojusznikiem oddolnych inicjatyw.
3. Zadbać aby mieszkańcy zaufali urzędowi i urzędnikom, aby były jasne i przejrzyste zasady działalności Urzędu Miasta i Gminy (przetargi, finanse, zatrudnianie pracowników).


Piotr Sawicki w wystąpieniu podkreślił, że -obecnie potrzebna jest zmiana władzy w gminie. Zostaliśmy daleko w tyle. Gminy ościenne wyprzedziły nas. Każdy kto miał do czynienia z obecną władzą i administracją to wie jak ona oddaliła się od społeczeństwa. Jak bardzo zainteresowana jest utrzymaniem tej władzy.

W nawiązaniu do tematu przedszkola Piotr Sawicki złożył deklarację, że będąc burmistrzem zbuduje nowe przedszkole ze środków pozyskanych. Przedszkole będzie kosztować ok. 8 mln zł. Wiedząc o minimalnych szansach na środki unijne z obecnej perspektywy upatrywał szanse w nowej perspektywie finansowej 2020-2026, oraz u Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Zapewnił jednak, że bez względu czy środki zostaną pozyskane z zewnątrz czy też nie, to budowa powinna ruszyć już w 2019 r.
Obiecał, że jako burmistrz będzie to dla niego priorytet i rozpocznie realną budowę przedszkola, a w jej trakcie będzie starał się o pozyskanie środków zewnętrznych na jej ukończenie. 
Można było odnieść wrażenie, że wiele w tej deklaracji było propozycji i zapewnień, ale nie popartych informacjami o pewnych źródłach finansowania tej jakże ważnej inwestycji.

Radny Józef Skarburski odniósł się do pozyskiwania środków:
-cały problem jest w tym, że nie ma środków i nie tylko na przedszkole. W poprzedniej kadencji i obecnej środki były bardzo wolną ręką wydawane. Aby środki w gminie pozyskać powinien być zatrudniony w gminie fachowiec, człowiek znający się na sposobie, zasadach i gdzie pozyskiwać środki na różne potrzeby gminy.
Według radnego takiej osoby zatrudnionej teraz nie ma.

Stanisław Stępień, radny z powiatu oleśnickiego i kandydat na burmistrza Bierutowa w 2014 r. zauważył, że Piotrowi Sawickiemu - będzie lżej wystartować. Będzie miał łatwiejszą kampanię wyborczą niż on przed laty, ponieważ powyżej 50% mieszkańców powiedziało obecnemu zarządzaniu"nie".  Radny zwrócił uwagę Piotrowi Sawickiemu, że w przyszłej perspektywie finansowej UE nie będzie można rozpocząć inwestycji i w trakcie występować o środki. Potwierdził, że są środki z których można skorzystać - Maluch+.

Piotr Sawicki odnosząc się do funkcjonowania OKiS-u w Bierutowie, zapewnił, że ma plany o daleko idących zmianach w działaniu tej instytucji. -Bierutów sportem stał i stoi. Baza już jest teraz lepsza. OKiS musi zacząć działać, i to nie może być takie siermiężne i tandetne jak jest teraz. To musi być robione z wizją i strategią. ....Osoba zatrudniona musi być kompetentna i doświadczona. .....Mieszkańcom trzeba zapewnić kulturę na wyższym poziomie.

Na podstawie postulatów i wniosków zgłoszonych na spotkaniu zostanie opracowany przez komitet program wyborczy, który zostanie podany do publicznej wiadomości w połowie września. 
-Chcemy aby program był stworzony przez mieszkańców. Chcemy wprowadzać po wyborach to co mieszkańcom leży na sercu.- wyjaśniał Jakub Matuszczyk prowadzący spotkanie.