Trwa „polowanie” na osoby, które nie opłacają abonamentu RTV. Jego likwidacja była tylko plotką. Na potwierdzenie tego na stronie Poczty Polskiej pojawił się cennik na 2020 rok. Miesięczny abonament za odbiornik telewizyjny i radiofoniczny wynosi 22,70 zł, a za odbiornik radiofoniczny 7 zł.

Zwolnienie z opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego mogą otrzymać osoby, które ukończyły 75. rok życia, osoby zaklasyfikowane do I grupy inwalidzkiej, kombatanci, którzy są inwalidami wojennymi bądź wojskowymi, ale też starsi, którzy ukończyli 60 lat i mają prawo do emerytury o wielkości nie przekraczającej 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Ile wynosi kara za nieopłacanie abonamentu RTV? 

Tymczasem pracownicy Poczty Polskiej i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji prowadzą kontrole. Osoby, które kupiły nowy telewizor, a go nie zarejestrowały, mogą liczyć na kary. Wynoszą one 30-krotność jednego abonamentu, czyli 681 złotych.

Warto wiedzieć, że można wyrejestrować swój odbiornik telewizyjny na poczcie. Wystarczy zabrać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość np. dowód osobisty czy paszport. Przy rejestracji na firmę powinno to być upoważnienie lub pełnomocnictwo. Wyrejestrowania da się również dokonać przez Internet. Należy wejść na stronę Poczty Polskiej - https://rtv.poczta-polska.pl w zakładkę „Zmiana danych” (wyrejestrowanie odbiorników) i wypełnić formularz. 

Do 4 dni roboczych na adres korespondencyjny zostanie przesłana korespondencja zawierająca formularz "Zgłoszenia rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych" (kopia i oryginał) oraz koperta zwrotna. Kopię trzeba podpisać, umieścić w otrzymanej kopercie zwrotnej i wysłać do nadawcy nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. W przeciwnym razie, wyrejestrowanie nie zostanie zatwierdzone.