Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego przedstawił dane dotyczące pobożności Polaków w 2018 roku. Jak wyglądało uczestnictwo w mszach świętych?

Ile osób chodziło do Kościoła w 2018 roku? 

Statystyki przedstawiają dane dotyczące liczby Polaków uczestniczących w mszach świętych oraz liczby Polaków przyjmujących Komunię Świętą. Są one dość zaskakujące – w 2018 roku w niedzielę w kościele pojawiło się tylko 38,2% katolików. Najgorzej wypadają diecezje łódzka i szczecińsko-kamieńska, gdzie statystyki wynoszą poniżej 25%. Najlepiej się przedstawiają diecezje tarnowska (71,3%), rzeszowska (64,3%) i przemyska (60,4%). 

W poznańskiej diecezji wskaźnik wyniósł 38,3%, w diecezji gnieźnieńskiej 37%, a w kaliskiej - 43,5%.

Ile osób przyjmowało Komunię Świętą w 2018 roku? 

W tej kwestii Polska przedstawia się jeszcze gorzej. Średnio do Komunii przystąpiło 17,3% katolików. Najlepiej znowu plasuje się diecezja tarnowska z wynikiem 26,9%. Najmniej osób przyjmuje Komunię Świętą w diecezjach koszalińsko-kołobrzeskiej (11,3%). W diecezji poznańskiej zaś wskaźnik wyniósł 18,9%, w gnieźnieńskiej 17,5%, a w kaliskiej 20,8%.